WS 2014/2015

 • Libor Dušek prezentoval na konferenci České kriminologické společnosti ve dnech 19.-20.1. v Hradci Králové svůj paper „Model predikující vývoj počtu vězňů.“
 • Miroslav Zajíček působil ve dnech 1. až 30. listopadu 2014 jako visiting scholar na Tilburg University, Nizozemí.
 • Libor Dušek byl jedním z panelistů na diskusním semináři „Symposion čili disputace o právu, spravedlnosti a právnících“ u příležitosti 80. narozenin nestora české advokaci JUDr. Karla Čermáka, Praha, 3.12. 2014.
 • Libor Dušek byl v dnech 21. – 23. 11. 2014 akademickým mentorem na Masarykově Univerzitě na workshopu „Annual European and Comparative Law PhD Workshop
 • Paola Bertoli prezentovala na XIX National Conference of the Italian Health Economics Association na Ca’Foscari University v dnech 27.-28. 10. 2014
 • Jan Šmíd se ve dnech 9. – 10. 10. 2014 zúčastnil konference Filosofie a náboženství v demokracii, v Písku.
 • Jan Šmíd prezentoval na konferenci Metamorfózy práva, Znojmo, ve dnech 1. – 3. 10. 2014 svůj příspěvek: Ústavně právní modely zemí V4. Komparace v perspektivě čtvrtstoletí.
 • Silvester van Koten se ve dnech 6. 10. až 11. 10. 2014 účastnil workshopu Training in Advanced Electricity Sector Modeling at the TU Berlin
 • Miroslav Zajiček prezentoval 10. 9. 2014 na VŠE na akci Dni vědy s prednáškou „Bubliny na akciových trzích
 • Silvester van Koten působil ve dnech 15. 9. až 4. 10. 2014 jako visiting professor na Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (RANEPA) (Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации). Přednášel kurzy Mikroekonomie a Game Theory.
 • Miroslav Zajíček, Silvester van Koten a Peter Katuščák prezentovali ve dnech 3. až 6. 9. 2014 na ESA European Meeting svůj výzkum v několika paperech. Konferenci pořádala NF VŠE a LEE. Webová stránka konference je zde.
 • Paola Bertoli se zúčastnila ve dnech 3. až 6. 9. 2014 23rd European Workshop on Econometrics and Health Economics pořádaný University of Munich & Max
 • Planck Institute for Social Law and Social Policy, Starnberg/Munich, kde prezentovala svůj paper „Does experience rating improve obstetric practices? Evidence from geographical discontinuities“.
 • Peter Katuščák působí od září 2014 do května 2015 jako Visiting Assistant Professor na Sam M. Walton College of Business, University of Arkansas, Fayettville, AR,  USA.