Aktivní granty

Explaining Simultaneous Borrowing and Saving, jehož řešitelkou je Nargiza Alimukhamedova (KIE).

Individual Speculative Behavior under Acute Stres, jehož řešitelem je Lubomír Cingl (KIE).


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague