Termíny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

17.12.2018 - 1.2.2019 - Zkouškové období

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání




5IE429 – Nová politická ekonomie

Související stránky

Anotace
Kurz doplňuje látku z veřejné ekonomie o ekonomickou analýzu politického procesu. Nejprve je analyzován problém alokační neefektivity, porovnává se alokace a regulace prostředky státu, trhu a komunit. Následují klasická témata pozitivní teorie veřejné volby: rozhodovací pravidla, zájmové skupiny, rent-seeking, byrokracie a legislativní proces. Zvláštní důraz je kladen na hypotézy růstu státního sektoru a kumulace rozpočtových deficitů.

Cíl
Seznámit studenty s politickými determinantami a omezeními hospodářské politiky pomocí formálních metod (zejména nekooperativní teorie her) a empirických studií.

Osnova

 1. Alokační efektivita
  Zdroj alokační neefektivity. Zobecnění vězňova dilematu (sociální dilema). Senův paradox nemožnosti být liberál a prosazovat Paretovskou efektivitu. Problém kolektivní akce.
 2. Analýza řešení sociálních dilemat
  Nekooperativní teorie her, experimentální ekonomie a evoluční ekonomie. Role sociálního kapitálu. Tržní prostředky řešení alokační neefektivity. Ekonomická teorie klubů. Stát jako klub. Konkurence mezi státy, hlasování nohama.
 3. Neefektivita politického trhu I.
  Problém racionality, měření a testování. Implikace.
 4. Neefektivita politického trhu II.
  Zájmové skupiny. Problém kolektivní akce a selektivních podnětů. Vývoj hospodářství podle síly zájmových skupin (Olsonova hypotéza). Historické příklady. Dobývání renty. Experimenty s dobýváním renty. Neefektivní transfery. Lobování pro nerestrukturalizovaná odvětví. Případové studie: energetika; tlak na ČNB.
 5. Expanze státního sektoru
  Korelace rozsahu vlády a ekonomického růstu. Konstituční a politické determinanty růstu.
 6. Rozpočtová politika I.
  Růst veřejného dluhu. Mezigenerační redistribuce díky nevalidní Richardově ekvivalenci, fiskální iluze, myopie, důsledky narušené odpovědnosti.
 7. Rozpočtová politika II.
  Role důvěry/sociálního kapitálu (test na datech ze švýcarských kantonů).
 8. Aplikace
  Politická ekonomie migrace, regulace, privatizace, municipální politiky, strukturální a daňové politiky. Výběr dle časových omezení kurzu.