Termíny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

17.12.2018 - 1.2.2019 - Zkouškové období

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
5IE428 – Antimonopolní politika

Související stránky

Anotace
V rámci přednášek budou probrány základní ekonomické koncepty a metody kvantitativní analýzy relevantní pro výkon zákonů zakazujících státní podporu podniků, kartelové dohody, zneužívání dominantního postavení a pro schvalování fúzí (tzv. soutěžního práva). Na cvičeních budou diskutovány konkrétních případy řešené na úrovni národní, Evropské unie a WTO.

Cíl
Diskutovat koncepční a praktické problémy spojené s politikou na ochranu hospodářské soutěže a zamýšlet se nad předpoklady jejího smysluplného vykonávání.

Osnova

 1. Antimonopolní politika
  historie – cíle – ekonomické zdůvodnění – zákony a jejich výkon
 2. Hlavní školy ekonomického myšlení o antimonopolní politice: úvod
  struktura a chování – historické případy
 3. Tržní síla a efektivnost
  alokační efektivnost – dobývání rent – produkční efektivnost – pán a správce – velikost firmy a monopol – dynamická efektivnost – inovace a technický pokrok
 4. Zdroje monopolu: překážky vstupu nového konkurenta na trh
  nevinné a strategicky vytvářené překážky vstupu na trh – cenové a necenové překážky vstupu na trhu – investice do technologie a do reklamy
 5. Oligopolní strategie firem, cenová diskriminace – limitní oceňování – dobyvatelnost trhů
 6. Tržní síla a její měření, definice trhu, elasticita poptávky a monopol – diferenciace produktu – prostorový model monopolistické konkurence
 7. Koluzívní chování, komunikace mezi firmami, kartelové dohody, faktory podporující koluzi – případové studie
 8. Zneužití monopolního postavení, škodlivé a nevinné monopolní praktiky – informace potřebné pro analýzu a rozhodování, případové studie
 9. Fúze, důvody fúzí – kriteria schvalování – kvantitativní analýza – případové studie
 10. Vertikální vazby a omezení , vertikální dohody – transakční náklady – případové studie
 11. Antimonopolní zákony versus regulace: síťová odvětví , případové studie
 12. Státní pomoc , zákony zakazující státní podporu podniků – formy poskytování státní pomoci podnikům – efekty státní pomoci – externality – národní úroveň – evropský trh – světový trh – případové studie
 13. Shrnutí: předpoklady efektivního vykonávání politiky na ochranu hospodářské soutěže