Termíny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

17.12.2018 - 1.2.2019 - Zkouškové období

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
5IE420 – Ekonomické aspekty práva soukromých deliktů

Související stránky

Anotace:
Kurz poskytuje základní informace o soukromoprávní odpovědnosti (civilní deliktní právo). Nebudeme ovšem postupovat obvyklou cestou rozboru platné právní úpravy. V kurzu se naopak pokusíme dekonstruovat jednotlivé právní koncepty skrývající se pod touto problematikou. Ukážeme, že podstatné pro civilní deliktní právo jsou začasté jeho ekonomické souvislosti a dopady, které mají význam pro vyplňování obecných (a ve skutečnosti prázdných) právních termínů a pojmů. Metodika kurzu bude v rozboru článků většinou západní provenience z oblasti práva a ekonomiky a v rozboru kauz amerických, anglických, německých i českých soudů, kde se budeme snažit dohledat ekonomické souvislosti, namnoze skryté pod fasádou právní argumentace. Rozebírané kauzy zahrnují široké spektrum matérie, počínaje třebas odpovědností leteckých společností za škodu způsobenou pádem příručních zavazadel, a konče třebas nedávným rozhodnutím českého Ústavního soudu v kauze Vondráčková vs. Rejžek.
Není nutná předchozí znalost práva soukromoprávní odpovědnosti. Předpokladem absolvování kurzu je velmi dobrá znalost angličtiny, protože většina analyzovaného materiálu bude v tomto jazyce.Course Pack – soubor všech textů k tomuto předmětu ke stažení (1,5 MB)

1) Úvod do práva soukromých deliktů a občanskoprávní odpovědnosti 2) Sebeobrana a krajní nouze. Nástražné systémy a jejich limity 3) Pojem nedbalosti a jeho ekonomické souvislosti 4) Škoda: ekonomický a právní pojem. Způsoby jejího určení

5) Kauzalita

6) Emocionální újma za lživou žurnalistiku: monacká princezna a Helena Vondráčková

7) Objektivní odpovědnost a pojištění

8) Objektivní odpovědnost a pracovněprávní vztahy

9) Diskriminace a ekonomická analýza práva 10) Procesní úpravy vymáhání náhrady škody. Class actions v USA

Aktuální informace o výuce předmětu najdete na serveru pes.vse.cz.

OBSAH

Pozn.: Všechny níže uvedené texty jsou součástí souboru textů, který je ke stažení zde: Course Pack (1,5 MB)

1) Úvod do práva soukromých deliktů a občanskoprávní odpovědnosti
Posner, The Decline of Law as an Autonomous Discipline: 1962-1987, 100 Harv. L. Rev. 761 (1987)

2) Sebeobrana a krajní nouze. Nástražné systémy a jejich limity
Bird v. Holbrook, 130 Eng.Rep. 911 (C.P. 1828)
Smith, Hacking, Poaching, and Counterattacking: Digital Counterstrikes and the Contours of Self-Help, 1 Journal of Law, Economics and Policy 171 (2005)

3) Pojem nedbalosti a jeho ekonomické souvislosti
Andrews v. United Airlines, 24 F.3d 39 (9th Cir. 1994))
Barnes & McCool, Reasonable care in tort law: the duty to take corrective precautions, 36 Ariz. L. Rev. 357 (1994)
Kazuistika: zimní úklid chodníků 4) Škoda: ekonomický a právní pojem. Způsoby jejího určení
Rozhodnutí italského nejvyššího soudu z roku 1971 „Smrt fotbalisty“, van Gerven 130-133
Darbishire v. Warran [1963] 3 All ER 310, van Gerven 771-774

5) Kauzalita
Wright, Causation in Tort Law, 73 Calif. L. Rev. 1735 (1985)
Haft v. Lone Palm Hotel, 478 P.2d 465 (1970)¨
Cooter, An Essay On Causation, 63 Chi.-Kent. L. Rev. 523 (1987)

6) Emocionální újma za lživou žurnalistiku: monacká princezna a Helena Vondráčková
Rozhodnutí Spolkového soudního dvora v kauze monacké princezny z roku 1994
Rozhodnutí Ústavního soudu ČR v kauze „Vondráčková v. Rejžek“
Sheer & Zardkoohi, An Analysis of the Economic Efficiency of the Law of Defamation 80 Nw. U.L. Rev. 364 (1985)

7) Objektivní odpovědnost. Pojištění.
Lynda J. Oswald, Strict Liability of Individuals Under Cercla: A Normative Analysis, 20 B.C. Envtl. Aff. L. Rev. 579
Cohen, Dehejia, The Effect of Automobile Insurance and Accident Liability Laws on Traffic Fatalities 47 Journal of Law and Economics 357(2004)
Rozhodnutí říšského soudu z roku 1912 (kauza hraběte Zeppelina)

8) Odpovědnost za jiné osoby: zaměstnavatelé a zaměstnanci
Hylton & Laymon, The Internalization Paradox and Workers‘ Compensation 21 Hofstra L. Rev. 109 (1992)

9) Diskriminace a ekonomická analýza práva

10) Procesní úpravy vymáhání náhrady škody. Class actions v USA
Weinstein, Compensating Large Numbers Of People For Inflicted Harms 11 Duke J. of Comp. & Int’l L. 165 (2001)
Taruffo, Some Remarks on Group Litigation in Comparative Perspective, 11 Duke J. of Comp. & Int’l L. 405 (2001)

Addendum:
Coase, The Problem of Social Cost, 3 Journal of Law and Economics 1 (1961)