Termíny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

17.12.2018 - 1.2.2019 - Zkouškové období

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
5IE400 – Ekonomie státních zásahů

Základní literatura
Murray Rothbard – Ekonomie státních zásahů, Liberální institut, 2005 
(lze koupit ze slevou též v sekretariátu  KIE – 311 nb)

+ Další doporučené texty k jednotlivým přednáškám.

Anotace

Kurz systematicky analyzuje důvody a dopady státních intervencí do fungování hospodářského systému. Provádí typologii intervencí a zkoumá ekonomické opodstatnění jednotlivých argumentů pro intervence do hospodářství v oblasti regulace cen a regulace produktu, zásahů do měnové oblasti, oblasti vládních příjmů i výdajů a také oblasti produkce „veřejných statků“. Na cvičeních jsou studovány aktuální odborné studie (převážně v anglickém jazyce) o aktuálním vývoji v jednotlivých probíraných tématech jak na poli teoretického výzkumu, tak v oblasti reálné hospodářské politiky.

Cíl

Cílem kurzu je vymezit argumenty ekonomické vědy pro a proti státním zásahům v podání jednotlivých ekonomických škol a přístupů, analyzovat jejich opodstatněnost a systematicky prozkoumat dopady hospodářsko-politických zásahů do fungování tržního systému.

Osnova

1. Metodologická východiska
Ekonomie jako hodnotově neutrální věda, metodologie věd přírodních a společenských, ekonomie vs. politika, etika a historie.
2. Teorie užitku a ekonomie blahobytu
Subjektivita hlavních ekonomických kategorií, ekonomická koordinace, náklady obětované příležitosti, teorie směny, vývoj ekonomie blahobytu.
3. Typologie státních intervencí
Typologie intervencí a problémy analýzy jednotlivých kategorií.
4. Regulace cen a regulace produktu
Variety případů regulace ceny a regulace produktu a jejich dopady.
5. Monopoly a kartely jako tržní struktury
Monopoly a kartely a jejich formy, definice a dopady na fungování tržního systému.
6. Antidiskriminační zákonodárství
Teorie diskriminace, soukromá vs. veřejná diskriminace, diskriminace a trh práce, cenová diskriminace, antidiskriminační zákonodárství a jeho dopady
7. Mezinárodní směna a státní intervence
Obchod a mezinárodní obchod, tarifní a netarifní překážky obchodu, důvody pro omezování mezinárodní směny a dopady jejich zavádění
8. Daně jako příklad binární intervence
Teorie zdanění, dopady a přesuny zdanění, neutrální daň, kánony spravedlnosti.
9. Veřejné výdaje jako binární intervence
Veřejné výdaje, jejich typy a vývoj, státní vlastnictví, problémy ekonomické kalkulace, socialismus
10. Byrokracie a efekty byrokratizace
Ekonomický vs. byrokratický management. Ekonomické a mimoekonomické dopady byrokratického managementu.
11. Veřejné statky a externality jako důvody intervencionistické politiky
Vznik a vývoj teorie veřejných statků a externalit z pohledu ekonomických škol.
12. Stát a peníze
Pohled teorie státního intervencionismu na problematiku konkurence a monopolu v oblasti peněz a bankovnictví. Inflace a deflace.
13. Intervencionismus a hospodářský cyklus
Mikro- a makroekonomické souvislosti manipulace penězi a úvěrem.

Semináře:
Podrobnosti a seznam textů k jednotlivým seminářům najdete zde.


Additional reading:

1. Economics and government
Bastiat, Frédéric: What is seen and what is not seen
Read, Leonard: I, pencil
Mises, Ludwig von: Human Action, chap. I-IV
Smith, Barry: The question of Apriorism

2. Utility and Welfare
Rothbard, Murray: Toward a Reconstruction of Utility and Welfare Economics in idem. The Logic of Action I: Method, Money and the Austrian School Edward Elgar, Cheltenham, UK, Lyme U.S.,1997, p. 211–254

3. Market process vs. bureaucratic management
Mises, Ludwig von: Human Action, chap. V-VII
Jeffrey M Herbener: The Pareto Rule and Welfare Economics
Oppenheimer, Franz: The State

4. Typology of state interventions
Rothbard, Murray: Power and Market, ch. 2
Mises, Ludwig von: Human Actionchap. XXVII

5. Triangular Intervention
Rothbard, Murray:Power and Market, chap. II-3
Mises, Ludwig von: Human Action, chap. XXIX, XXX
Rose, Jim: Child Labor, Family Income, and the Uruguay Round
Krugman, Paul: In praise of cheap labor
Julian Simon’s Bet With Paul Ehrlich
Texts by Julian Simon on depletion of natural resources

6. Triangular Intervention: Case 1 – International Exchange and Protectionism
Rothbard, Murray:Power and Market, chap. II-3, part d

7. Triangular Intervention: Case 2 – Antitrust Laws
Rothbard, Murray:Power and Market, chap. II-3, part k
Pascal Salin: Cartels as Efficient Productive Structures, RAE, 9-2
Thomas J. DiLorenzo: The Myth of Natural Monopoly, RAE, 9-2
Dominick T Armentano: Antitrust Reform: Predatory Practices and the Competitive Process, RAE, 3-1
Walter Block: Total Repeal of Antitrust Legislation: A Critique of Bork, Brozen, and Posner, RAE, 8-1
Donald J. Boudreaux and Thomas J. DiLorenzo: The Protectionist Roots of Antitrust, RAE, 6-2
D. T. Armentano: ANTITRUST POLICY: REFORM OR REPEAL?
Thomas J. DiLorenzo: THE MYTH OF PREDATORY PRICING

8. Triangular Intervention: Case 3 – Antidiscrimination Laws
Farron, Steven: Prejudice is Free, but Discrimination has Costs, JLS sv.14, č. 2

9. Binary Interventions – taxation I
Rothbard, Murray:Power and Market, chap. II-4
Mises, Ludwig von: Human Action, kap. XXVIII

10. Binary Interventions – transfers
Rothbard, Murray:Power and Market, chap. II-5

11. Money
Hans-Hermann Hoppe: Banking, Nation States and International Politics

12. Public Goods and Externalities
Walter Block: Public Goods and Externalities

13. Private Production of Security?
Gustave de Molinari: Private Production of Security
Murray Rothbard’s introduction
Hans-Hermann Hoppe: The Private Production of Defense

14. Business Cycle
Josef Šíma – Trh v čase a prostoru