Termíny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

17.12.2018 - 1.2.2019 - Zkouškové období

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
5IE322 – Mýty a realita hospodářského vývoje českých zemí

Související stránky

Anotace
Výklad o hospodářském vývoji Československa (resp. Českých zemí) obsahuje celou řadu myšlenek, hraničících s mýty. Jsou mezi nimi „mýty“, nesoucí symbolické poslání a dovolávající se patriotismu, ale i „mýty“, mající zastřít pravý stav věcí. Souvisí to s tím, jak byl vědecký výzkum v hospodářské oblasti v minulosti často ideologizován. Ve svých přednáškách chci upozornit na několik nejpalčivějších příkladů toho, jak může být výklad o ekonomických procesech záměrně zkreslován. Každé téma bude vyloženo vždy z hlediska nejšířeji přijímaného výkladu, a z hlediska nejnovějších vědeckých poznatků. Do kontrapozice tak bude stavěn obvyklý, mnohdy mytizovaný fenomén a jeho reálná podoba. Vždy bude dán prostor k diskusi.
Kurz nabízí alternativní pohledy na hospodářský vývoj Československa (resp. Českých zemí) v minulém století s přesahy do století předminulého. Jednotlivé „mýty“ přitom nebudou vysvětlovány jako statické jevy, ale jako procesy, ovlivňující i dnešní hospodářský vývoj. Mým záměrem je také vždy alespoň k jedné přednášce pozvat přednášejícího hosta, který by můj výklad dále rozšířil.

Cíl
Studenti by se v tomto kurzu měli učit vyslechnout více názorů na jeden a týž problém, kriticky je hodnotit a srovnávat se svými dosavadními zkušenostmi a znalostmi, a konečně také formulovat nově nabyté vědomosti.

Osnova

 1. Mýtus o svobodném myšlení a smyslu českých dějin. Bibliografický úvod.
 2. Mýtus o vzniku kapitalismu v Čechách a síle českého hospodářství v rámci Rakousko-Uherska.
 3. Mýtus o vzniku národnostně československého státu.
 4. Mýtus o hospodářské vyspělosti prvorepublikového Československa.
 5. Mýtus o protektorátním válečném hospodářství
 6. Mýtus o pozemkové reformě
 7. Mýtus o hospodářském nacionalismu
 8. Mýtus o zestátňování a znárodňování
 9. Mýtus o socialistickém plánování
 10. Mýtus o reformovatelnosti socialismu
 11. Mýtus o privatizaci
 12. Mýtus o rozhodování státu v hospodářské politice
 13. Závěrečné úvahy a diskuse.

Zdroje
Zlatý fond českého ekonomického myšlení (bibliothecaeconomica.cz)