Termíny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

17.12.2018 - 1.2.2019 - Zkouškové období

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
5IE320 – Zlatý fond českého ekonomického myšlení

Související stránky

Anotace
Péče o kulturní památky, k nimž se řadí také památky písemné, patří k základním momentům zachování a rozvoje identity národa, jeho kulturnosti. Pro každého ekonoma by mělo být nezpochybnitelnou součástí myšlenkového odkazu předků také ekonomické myšlení. Historické okolnosti vývoje české státnosti v průběhu dvacátého století zpřetrhaly vývoj českého ekonomického myšlení, a zároveň zapříčinily diskontinuitu v uchovávání stěžejních prací českého ekonomického myšlení. Řada z nich je v této chvíli pro badatele nedostupná. VŠE přechovává velké množství z knih, jež by vyhověly zařazení do „Zlatého fondu českého ekonomického myšlení“ ale dříve z ideologických důvodů, a nyní z důvodů personálních, je nemůže nabízet ke studiu.

Cíl
Záměry navrhovaného semináře jsou dva. Za prvé jde o přiblížení studentů k myšlenkovému odkazu ekonomů předchozích generací, z nichž mnozí vyučovali na institucionální předchůdkyni VŠE, Obchodní akademii. Za druhé bychom se společně se studenty chtěli pokusit vytvořit unikátní specializovaný fond ekonomické literatury, jaký v České republice dosud chybí. Chtěli bychom soustředit, knihovnicky zpracovat, popsat a opatřit anotacemi všechny dostupné knihy, patřící do dějin českého ekonomického myšlení. Studentům se tak nabízí bezprecedentní příležitost studovat nezpracované knihy, a následně jim tím umožňovat cestu k dalším badatelům. Věříme, že vedle výrazného urychlení budování speciálního Zlatého fondu je probuzení zájmu o ekonomické myšlení, české zvláště, tím nejvýznamnějším přínosem celého semináře.
Cílem semináře je tedy přivést studenty k práci s historickými texty, naučit je zpracovávat rešerše a anotace pod vedením zkušených knihovníků. Navíc se práce studentů v tomto semináři stane podkladem pro budování zcela výjimečného knihovního fondu VŠE.

Osnova

1. Seznámení studentů s pravidly pro práci s nezpracovanými knihami a starými tisky. Vysvětlení katalogizačních kritérií a zpracování strukturovaných rešerší a anotací. Stanovení třídících hledisek.

2.-10. Další semináře budou kombinací samostatné práce studentů a konzultace s vyučujícím. Knihovna poskytne semináři prostor, ve kterém budou studenti moci pracovat pod dohledem knihovníka nebo vyučujícího, a s přesně určenou knihou. Vyučující bude kontrolovat, že studenti zpracovávají knihy podle zadání, a případně bude individuálně vysvětlovat nejasnosti, a doporučovat další materiály ke studiu.

11.-13. Zpracování rešerší a anotací. Zpracování bibliografických odkazů. Prezentace výsledků před účastníky semináře.