55F101 – Ekonomická propedeutika

oppa

Anotace: Předmět je průpravou v ekonomických disciplínách. Seznamuje se základními poznatky ekonomické teorie o lidském jednání a jeho důsledcích, ukazuje fungování ekonomických principů na vybraných příkladech z hospodářských dějin a z dějin hospodářské politiky.

Výstupy předmětu: Po úspěšném absolvování budou studenti schopni vyložit jak každodenní životní situace, tak i hospodářskopolitické kauzy pomocí základních ekonomických pojmů.

Zakončení kursu: Písemná zkouška – 50 zaškrtávacích otázek.

Obsah předmětu (část vyučovaná KIE a KHD):

 1. Úvod do studia
 2. Příčiny bohatství
 3. Socialismus
 4. Transformace
 5. Rozvojová pomoc
 6. Ekonomická svoboda
 7. Globalizace
 8. Technologie, význam vědy pro lidskou společnost a zemědělství
 9. Podnikatelství a podnikatelé
 10. Krize
 11. Ekonomické důsledky válek

Content of the course

 1. Introduction
 2. Causes of Wealth – text
 3. Utopian Thinking
 4. Reality of Socialist Countries
 5. Economic Freedom
 6. Czech transition
 7. Globalization
 8. Development aid

 

oppa

Evropský sociální fond

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague