1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Státní zkouška z oboru Ekonomická analýza EA101 – září 2015

Související stránky

Předběžný termín je stanoven na druhou polovinu září s tím, že dle počtu registrovaných studentů bude 1 – 2 termíny ústní zkoušky. Vzhledem k tomu, že ISIS nedovolí vypisovat termíny pro ZS v období LS (tedy v srpnu), bude konkrétní termín vypsán na začátku září, resp. do 7. 9.  2015.

Na SZZ se můžou přihlásit pouze ti studenti, kteří úspěšně ukončili všechny předměty. Úspěšné ukončení předmětů prokáží studenti zkušební komisi doložením schváleného potvrzení z isisu.

Nezapomeňte se nejprve registrovat do mimosemestrálního kurzu EA101 na období ZS, bez tohoto se nelze přihlásit na SZZ!