Základní informace o KIE

Katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie Národohospodářské fakulty VŠE v Praze vznikla 1. ledna 2015 sloučením katedry institucionální ekonomie (vznik v roce 2006) a Katedry ekonomiky životního prostředí. Její členové  zkoumají význam institucí na ekonomický rozvoj a dopady regulací (nejen v oblasti životního prostředí) na ekonomiku. Základními výzkumnými metodami je empirický výzkum (součástí katedry je též Centrum pro empirický výzkum) a experimentální přístup v rámci Laboratoře experimentální ekonomie. Ve svém výzkumu i při výuce je ekonomie kombinována se sociologií, politologií, právem, historií, filosofií či teologií. Cílem je poskytnout co možná nejúplnější vysvětlení problémů mezilidských interakcí formou, která je přístupná širšímu okruhu zájemců, nejen profesionálním ekonomům.

V oblasti teorie se členové katedry specializují na

Úspěchy KIE

Výzkum – publikace v top světových žurnálech

Výběr nejlepších:

l’Haridon, O., Vieider, F., Aycinena, D., Bandur, A., Belianin, A., Cingl, L., Kothial, A., and P. Martinsson (forthcoming). Off the Charts: Massive Unexplained Heterogeneity in a Global Study of Ambiguity Attitudes. Review of Economics and Statistics, Impakt Faktor (IF) = 2.926, top 20 ekonomický žurnál na světě

Berggren, Niclas, Jordahl, Henrik and Poutvaara, Panu (2017). The Right Look: Conservative Politicians Look Better and Voters Reward It. Journal of Public Economics, 146(February): 79-86. Link IF=1.538

Bertoli, P. & Grembi, V. (2017) The Life Saving Effect of Hospital Proximity, Health Economics,  26(S2): 78-91. IF = 2.301

Willard A., Cingl L. (2017) Testing Theories of Secularization and Religious Belief in the Czech Republic and Slovakia. Evolution & Human Behavior 38(5), 604-615 IF=3.383

Bertoli, P. &  Grembi, V.(2017) The Political Economy of the Diagnosis-Related Groups, Social Science & Medicine, Vol. 190: 38-47. IF=2.797

Cahlíková, J., & Cingl, L. (2017). Risk preferences under acute stress. Experimental Economics, 20(1), 209–236. Link  IF=2.391

Dušek, L. (2016) Selecting among Acquitted Defendants: Procedural Choice versus Selective Compensation. Comment. Journal of Institutional and Theoretical Economics, 172(1), 134-137. IF=0.280

Feldman, N. E., Katuščák, P., & Kawano, L. (2016). Taxpayer confusion: Evidence from the child tax credit. American Economic Review, 106(3), 807–835. Link IF=4.026, top 10 ekonomický žurnál na světě

Počty publikací celkem

Rostoucí počet zahraničních studentů

Grantová aktivita – prestižní granty GAČR, GDN, Neuron

Kvalita výzkumu – Počty ocenění rektora za článek, knihu či dizertaci

Internacionalizace prostředí – Počet pozvaných expertů na výzkumné semináře (95% zahraničních)


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague