Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

Hledat
Pokročilé hledání
Akademičtí pracovníci

 

doc. Niclas Berggren, Ph.D.

Institucionální ekonomie
Ekonomie volby
Ekonomie náboženství
Konstituční ekonomie

 

 


 

Paola Bertoli, Ph.D.

Ekonomie práva
Ekonomie zdraví
Konkurence a regulace

 

 

 


PhDr. Lubomír Cingl, Ph.D.

zástupce vedoucího katedry

Experimentální a behaviorální ekonomie
Ekonomie náboženství
Ekonomie a psychologie
Teorie her

 

 

 


 

doc. Mgr. Libor Dušek, Ph.D.
Vedoucí katedry

Ekonomie práva
Mikroekonomie
Institucionální ekonomie
Ekonomie kriminality

 

 


 

Ing. Erik Geuss, Ph.D.

Environmentální ekonomie

 

 

 

 

 


 

† doc. Tomáš Ježek, CSc.

Historie české transformace se zvláštním zřetelem na privatizaci
Instituce finančního trhu a úprava jejich postavení v českém a evropském právu
Správa a řízení akciových společností
Vynucování práva na finančním trhu – alternativní přístupy
Správa a řízení neziskových organizací

 

 


 

 

MUDr. Roman Joch

Teorie politických ideologií

 

 

 

 

 

 


 

Ing. Jana Kalabisová, Ph.D.

Environmentální ekonomie

 


 

PhDr. Klára Kalíšková, Ph.D.

Ekonomie trhu práce
Aplikovaná mikroekonometrie

 

 

 

 


 

doc. Mgr. PhDr. Silvester van Koten, Ph.D.
Ekonomie energetiky
Ekonomie životního prostředí
Experimentální ekonomie

 

 

 


 

JUDr. Michaela Kozlová

 


 

Ing. Tomáš Miklánek, M.A., Ph.D.

Behaviorální ekonomie
Experimentální ekonomie

 

 

 

 


 

prof. Ing. Pavel Pelikán, CSc.

Institucionální ekonomie
Evoluční a vývojové procesy
Teorie informací a lidského poznávání
Analýza ekonomických politik

 

 


 

Jan Šmíd, Ph.D.

Politologie
Politická filozofie
Dějiny politického myšlení
Politické ideologie

 

 

 


 

Výzkumní pracovníci

Jméno Více informací Profesní profil Místnost Telefon
Nargiza Alimukhamedova, Ph.D. osobní stránka LinkedIn On leave
Mgr. Tomáš Cvrček, Ph.D. osobní stránka LinkedIn NB 313 224 095 570
Ing. Tomáš Lichard, MA osobní stránka LinkedIn NB 313 224 095 640
Ing. Josef Montag, Ph.D. osobní stránka LinkedIn NB 313 224 095 570
Alex Klein, PhD osobní stránka LinkedIn NB 315 224 095 505
Therese Nilsson, PhD osobní stránka LinkedIn NB 315 224 095 505
Mgr. Peter Katuščák, MA, Ph.D osobní stránka LinkedIn NB 363 224 095 570
Veronica Grembi, PhD osobní stránka LinkedIn NB 316

224 095 561

Ing. Mgr. Miroslav Zajíček, MA, PhD. osobní stránka LinkedIn On leave