1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Odevzdání kvalifikačních závěrečných prací EA000 v srpnu 2016

Související stránky

Odevzdání BP a DP je stanoveno na středu 17. 8. 2016 v čase  9:00 – 11:00 hod. a 12:00-13:00h v místnosti číslo NB 304.  Závěrečné práce je nutné odevzdat ve dvou vyhotovení s vlastnoručně podepsaným čestným prohlášením.

Termíny obhajob jsou předběžně stanoveny od 12. 9. – 16. 9. 2016. Katedra ekonomie přidělí termín obhajoby, který bude pevný a nebude jej možné měnit.

Před samotným odevzdáním prací na sekretariát katedry je nutné, aby práce byla vložena do systému ISIS a také do  Odevzdávárny v ISIS, tedy celkem 2x. Odevzdávarny jsou již pro vkládaní vašich prací otevřeny.

Nezapomeňte se nejprve přihlásit do mimosemestrálního kurzu EA 000.