Termíny

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Národohospodářská fakulta VŠE získala 3 granty Grantové agentury České republiky

Související stránky

Praha, 5. listopadu 2014

 

Národohospodářská fakulta Vysoké školy ekonomické v Praze získala 3 granty ve veřejné souteži Grantové agentury České republiky. VŠE získala celkem 6 grantů (2 Fakulta financí a účetnictví a 1 Fakulta managementu v Jindřichově Hradci).

 

Jedná se o následujíci projekty:

  • Rozhodování na finančních a energetických trzích, jehož řešiteli jsou Silvester van Koten (KIE) a Tomáš Lichard (KIE). Grant je vypsán pro období 2015-2017.
  • Ekonomie trestního procesu, jehož řešitelem je Libor Dušek (KIE). Grant je vypsán pro období 2015-2016.
  • Vzdělávací systém a lidský kapitál během průmyslové revoluce, jehož řešiteli jsou Tomáš Cvrček (KIE) a Miroslav Zajíček (KIE). Grant je vypsán pro období 2015-2017.

 

Grantová agentura České republiky (GA ČR) je organizační složkou státu, jejímž posláním je účelovou formou podporovat základní výzkum, a to výhradně z veřejných prostředků. Jde o jedinou instituci tohoto typu a s tímto posláním v ČR. Při své činnosti se řídí zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, a je samostatnou účetní jednotkou. Hospodaří tedy samostatně s účelovými a institucionálními prostředky přidělenými státním rozpočtem. GA ČR zahájila svoji činnost v roce 1993. V rámci vyhlášených programů poskytuje finanční podporu na vědecké projekty jak pro erudované vědce a týmy, tak pro mladé a začínající vědecké pracovníky.

Tisková zpráva