Kvalitní vzdělání

  • CZ.2.17/3.1.00/32102

Název projektu

  • Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce

Evropský sociální fond

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Evropský sociální fond

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

V rámci tohoto projektu byly vytvořeny, nebo inovovány sylaby předmětů bakalářského studia:

V rámci tohoto projektu vznikly nebo byly inovovány předměty doktorského studia:

V rámci tohoto projektu vznikly učební pomůcky:

oppa

Evropský sociální fond

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102