Kurzy poskytované KIE

I. Povinné předměty v bakalářském stupni studia

a) Předměty povinné pro všechny obory

b) Předměty povinné pro obor Hospodářská politika

 • 5IE300 Politické ideologie

II. Povinné předměty v magisterském stupni studia

a) Předměty povinné pro obor Ekonomická analýza

 • 5EN451 Microeconomics 2
 • 5EN454 Game Theory
 • 5IE561 Microeconomics 3
 • 5IE562 Applied Microeconomics
 • 5EN551 Industrial Organization 2
 • 5EN457 Appied Quantitative Methods 2

b) Předměty povinné pro obor Hospodářská politika

 • 5EN455 International Trade: Theory and Politics
 • 5IE451 Competition Policy and Regulation
 • 5IE454 Environmental and Energy Economics
 • 5IE475 Policy Evaluation and Cost-Benefit Analysis

c) Předměty povinné pro obor Regionální studia a veřejná správa

 • 5IE475 Policy Evaluation and Cost-Benefit Analysis

III. Volitelné předměty

 • 5IE362 Economics and Psychology I
 • 5IE460 Economics of Religion
 • 5EN373 Principles of Experimental Economics
 • 5IE412 Behavioral Economics
 • 5IE430 Ekonomické učení F. A. von Hayeka
 • 5IE456 Economics of Crime
 • 5IE350 Historie a současnost automobilového průmyslu
 • 5IETBA Behaviorální finance

IV. Předměty doktorského studia