Inovace studijního programu

  • CZ.2.17/3.1.00/33332

Název projektu

  • Inovace studijního programu Ekonomie a hospodářská správa s akcentem na internacionalizaci výuky, individuální práci se studenty a praxi

Evropský sociální fond

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

V rámci tohoto projektu vznikly nebo byly inovovány  předměty bakalářského a magisterského studia:

V rámci tohoto projektu vznikla nová Vedlejší specializace navazujícího magisterského studia:

V rámci tohoto projektu zde působili zahraniční profesoři:

oppa

Evropský sociální fond

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Název projektu: Inovace studijního programu Ekonomie a hospodářská správa s akcentem na internacionalizaci výuky, individuální práci se studenty a praxi. CZ.2.17/3.1.00/33332

 

V rámci tohoto projektu vznikly nasledující výukové materiály, publikace, prezentace a studijní texty:

Distanční pomůcka 5IE330 – Heretical seminars

Chapters on NPO – An americna approach textbook

Institucionálně – právní aspekty neziskového sektoru

Učebnice případových studií pro předmět 5IE442

5IE 453 Komparace politických systémů

Řízení neziskových organizací-prezentace NO

 

5IE 441 Institucionálně-právní analýza neziskového sektoru – Zákony: