1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Dva nové working papery KIE: Pavel Chalupníček: Hermeneutika reformace: Martin Luther a sola scriptura?; Pavel Chalupníček: Divine and Human Freedom in the Work of Gustavo Gutierrez

Související stránky

Oba texty jsou ke stažení na stránkách working paperů KIE.