Doktorandi

JMÉNO/NAME ŠKOLITEL/SUPERVISOR TÉMA DIZERTACE/THESIS TOPIC
Ing. Jakub Čihák Libor Dušek Kapitoly z regulace telekomunikací
Ing. Stanislava Kusalová Lubomír Cingl Roma ethnic group in central and eastern European countries and its impact on regional economic development
Bradley Loewen Silvester van Koten Path contingency and path innovation of regional policies in old and new economy locations
Ing. Jiří Louda Jiřina Jílková Analýza administrativních a vyvolaných nákladů podniků environmentálních politik v zemích EU
Ing. Jan Macháč Jiřina Jílková Přiměřenost nákladů v environmentální politice s důrazem na vodní hospodářství
Ing. Vojtech Kotrba Silvester van Koten Výzkum preferencí spotřebitelů pomocí dat z online her
Ing. Ondřej Bednár Silvester van Koten Perspektivy Transatlantického obchodního a investičního partnerství: výhody a možná rizika
Taghi Ghadiri, MA Silvester van Koten Optimal Portfolio with Positions on Electricity Derivatives
Ing. Zuzana Hlinková, MA Silvester van Koten German ”Energiewende“ – the process of transition
toward renewable energy sources
Mgr. Milan Hudák, MA Silvester van Koten European emissions trading scheme – analysis of II and III trading period
Ing. Jan Vávra Libor Dušek Chapters in the Economics of Crime