ČEZ Corporate Chair

Pozice ČEZ Corporate Chair v současné době náleží Doc. Mgr. PhDr. Silvesteru van Kotenovi, Ph.D.

  Silvester van Koten je ekonom se zájmem o ekonomii energetiky. Za použití experimentální ekonomie zkoumá chování trhu s elektřinou a obnovitelnými zdroji a regulaci tohoto trhu. Doktorát získal na CERGE-EI v roce 2009. Mezi jeho další vzdělání patří magisterký titul z psychologie z Utrechtské univerzity. Jeho současný výzkum je zaměřený na efekt struktury cen na budoucí premium na trhu s elektřinou a efektivitu seberegulačních organizací za použití teorie a experimentální ekonomie. V předešlém výzkumu Silvester analyzoval efekt transparentního finančního trhu na konkurenci a ceny elektřiny v EU. Jeho výzkum je publikovaný v zahraničních vědeckých žurnálech, jako jsou např. Energy Economics, Energy Policy, European Economic Review a European Journal of Law & Economics. Svůj výzkum prezentoval na mnoha mezinárodních konferencích, např. EEA-ESEM, EARIE, ESA, EEM a Economics of Energy Markets.