Archiv rubriky: Aktuality

Katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie byla sloučená s katedrou ekonomie

Na návrh vedoucího katedry institucionální, environmentální a experimentální ekonomie doc. Mgr. Libora Duška, Ph.D. a po jeho projednání s ním i jeho zástupcem Mgr. Lubomírem Cinglem, Ph.D. i s dalšími členy této katedry a rovněž s vedoucím Katedry ekonomie prof. Ing. Robertem Holmanem, CSc. a jeho zástupcem Ing. Michalem Mirvaldem, Ph.D., byl Akademickému senátu Národohospodářské fakulty předložen děkanem […]

Katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie byla sloučená s katedrou ekonomie

OPATŘENÍ č. 1/2018 DĚKANA NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE

V souladu s ustanovením § 27 odst. 1 písm. a) zákona o vysokých školách Akademický senát Národohospodářské fakulty VŠE v Praze dne 6. září 2018 rozhodl o sloučení Katedry institucionální, environmentální a experimentální ekonomie a Katedry ekonomie, a to tak, že Katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie zaniká a nástupnickým fakultním pracovištěm se stává Katedra […]

Katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie byla sloučená s katedrou ekonomie

Státní zkouška z oboru Ekonomická analýza (EA101) – září 2018

Předpokládaný termín SZZ bude 12. 9. 2018 v 9:00. Na státní zkoušku se může přihlásit pouze student, který má úspěšně zakončené všechny předměty. Přineste si potvrzení z InSIS o splnění předmětů. Vzhledem k tomu, že InSIS neumí překlápět LS na ZS, proto bude termín vypsán až 3. 9. 2018 v dostatečné kapacitě. Nezapomeňte se nejprve přihlásit […]

Katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie byla sloučená s katedrou ekonomie

Státní závěrečná zkouška z VS Ekonomie a psychologie

Zkouška vypsána v Insis pod ID 5BE1 na 1. února 2018 v 10:00 hod.

Katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie byla sloučená s katedrou ekonomie

Introduction to Stata (55F912) v lednu 2017

Pod vedením Tomáše Miklánka proběhne tento podzim opět mimosemestrální kurz Introduction to Stata. Jedná se o kurz vyučovaný v angličtině určený primárně pro studenty prvního ročníku doktorského programu NF, nicméně je otevřený i pro studenty na inženýrském stupni, kteří se chtějí naučit s tímto programem. Termíny jsou 12.1., 16.1., 19.1., 23.1., 26.1. vždy od 14:30 […]

Katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie byla sloučená s katedrou ekonomie