Státní závěrečná zkouška z VS Ekonomie a psychologie

Zkouška vypsána v Insis pod ID 5BE1 na 1. února 2018 v 10:00 hod.