OPATŘENÍ č. 1/2018 DĚKANA NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE

V souladu s ustanovením § 27 odst. 1 písm. a) zákona o vysokých školách Akademický senát Národohospodářské fakulty VŠE v Praze dne 6. září 2018 rozhodl o sloučení Katedry institucionální, environmentální a experimentální ekonomie a Katedry ekonomie, a to tak, že Katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie zaniká a nástupnickým fakultním pracovištěm se stává Katedra ekonomie. Ke sloučení dochází k rozhodnému dni 17. 9. 2018, proto

ruším:

„Katedru institucionální, environmentální a experimentální ekonomie“

Opatření nabývá účinnosti k datu 17. 9. 2018