Akademičtí pracovníci

doc. Niclas Berggren, Ph.D.

Institucionální ekonomie
Ekonomie volby
Ekonomie náboženství
Konstituční ekonomie


Paola Bertoli, Ph.D.

Ekonomie práva
Ekonomie zdraví
Konkurence a regulace


PhDr. Lubomír Cingl, Ph.D.

 Experimentální a behaviorální ekonomie
Ekonomie náboženství
Ekonomie a psychologie
Teorie her


doc. Mgr. Libor Dušek, Ph.D.

Ekonomie práva
Mikroekonomie
Institucionální ekonomie
Ekonomie kriminality


Ing. Erik Geuss, Ph.D.

Environmentální ekonomie


Mgr. Eva Horváthová, Ph.D.

Environmentální ekonomie
Finanční výsledky podniků a vliv na životní prostředí


MUDr. Roman Joch

Teorie politických ideologií


PhDr. Klára Kalíšková, Ph.D.

Ekonomie trhu práce
Aplikovaná mikroekonometrie


doc. Mgr. PhDr. Silvester van Koten, Ph.D.
Ekonomie energetiky
Ekonomie životního prostředí
Experimentální ekonomie


Ing. Tomáš Miklánek, M.A., Ph.D.

Behaviorální ekonomie
Experimentální ekonomie


prof. Ing. Pavel Pelikán, CSc.

Institucionální ekonomie
Evoluční a vývojové procesy
Teorie informací a lidského poznávání
Analýza ekonomických politik


Jan Šmíd, Ph.D.

Politologie
Politická filozofie
Dějiny politického myšlení
Politické ideologie


VÝZKUMNÍ PRACOVNÍCI

Nargiza Alimukhamedova, Ph.D.
Mgr. Tomáš Cvrček, Ph.D.
Ing. Tomáš Lichard, MA
Alex Klein, Ph.D.
Therese Nilsson, Ph.D.
Veronica Grembi, Ph.D.