5IE901 – Empirické metody v ekonomii

Předmět je seminářem, který rozvíjí schopnosti studentů provádět empirickou analýzu bez využití kvantitativních dat.

Obsahem předmětu je diskuse základních metodologických textů o podstatě empirického zkoumání v ekonomii se zaměřením na kvalitativní metody, vztah ekonomie a historie, ekonomie a sociologie a dále vypracování odborného textu, který by získané poznatky aplikoval. Studenti budou hodnoceni na základě aktivní účasti v diskusích v první části kursu a na základě odevzdaného textu.

Sylabus: pdf

Literatura:

 •     Bennett, A., & Elman, C. 2006 QUALITATIVE RESEARCH: Recent Developments in Case Study Methods. Annual Review of Political Science, 9(1), 455-476.
 •     Büthe, T. 2002 Taking Temporality Seriously: Modeling History and the Use of Narratives as Evidence. The American Political Science Review, 96(3), 481-493.
 •     Cairncross, A. K. 1989 In Praise of Economic History. The Economic History Review, New Series, 42(2), 173-185. doi:10.2307/2596200
 •     Carr, D. 2008 Narrative Explanation and Its Malcontents. History and Theory, 47(1), 19-30.
 •     Coleman, D. C. 1995 History, Economic History and the Numbers Game. The Historical Journal, 38(3), 635-646.
 •     Cronon, W. 1992 A Place for Stories: Nature, History, and Narrative. The Journal of American History, 78(4), 1347-1376.
 •     Flyvbjerg, B. 2006 Five Misunderstandings About Case-Study Research. Qualitative Inquiry, 12(2), 219-245. doi:10.1177/1077800405284363
 •     Fulbrook, M. 2002 Historical theory. Routledge.
 •     Granovetter, M. 1992 Economic Institutions as Social constructions: A Framework for Analysis. Acta Sociologica (Taylor & Francis Ltd), 35(1), 3-11.
 •     McCloskey, D. N.  991 History, Differential Equations, and the Problem of Narration. History and Theory, 30(1), 21-36.
 •     Norman, A. P.  1991 Telling it Like it Was: Historical Narratives on Their Own Terms. History and Theory, 30(2), 119-135.
 •     Roth, P. A. 2008 Three Dogmas (More or Less) of Explanation. History and Theory, 47(1), 57-68.
 •     Solow, R. M. 1985 Economic History and Economics. The American Economic Review, 75(2), 328-331.
 •     Stake, R. E. 1978 The Case Study Method in Social Inquiry. Educational Researcher, 7(2), 5-8. doi:10.2307/1174340
 •     Subacchi, P. 1995 Meta-Economic History: A Survey of the Eleventh International Economic History Congress. The Economic History Review, New Series, 48(3), 602-611. doi:10.2307/2598185
 •     White, H. 1984 The Question of Narrative in Contemporary Historical Theory. History and Theory, 23(1), 1-33.
 •     Yin, R. K. 2003 Applications of case study research. SAGE.

oppa

Evropský sociální fond

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Název projektu: Inovace studijního programu Ekonomie a hospodářská správa s akcentem na internacionalizaci výuky, individuální práci se studenty a praxi. CZ.2.17/3.1.00/33332