5IE430 – Ekonomické učení F. A. Hayeka

Anotace
Nositel Nobelovy ceny za ekonomii 1974 F.A.Hayek je považován za jednoho z největších myslitelů 20.století a vyvrcholení rakouské školy. Téměř celé jeho dílo je věnováno studiu kořenů, z nichž ve 20. století vyrostly různé odrůdy socialismu, a podmínek zachování svobodné společnosti. Dokázal, že socialismus je vědecký omyl. Argumenty čerpal ze studia lidského myšlení, povahy znalostí a podmínek, za nichž může jednotlivec využívat znalosti, které sám nemá. Usiloval o opětovnou integraci práva a ekonomie.

Osnova

  1. Přehled Hayekova díla v životopisném kontextu. Hayekův význam a význam rakouské školy pro světové a zejména české ekonomické myšlení. Charaktristické metodologické znaky Hayekova učení.
  2. Pojem řádu, dva zdroje řádu, pravidla spontánních řádů a pravidla organizace, trvalé meze našich znalostí faktů, pravidla a neznalost.
  3. Pojem obecného dobra, vlastnictví jako vymezení chráněných oblastí a ochrana legitimních očekávání.
  4. Spravedlnost jako vlastnost lidského jednání, nikoli jako vlastnost věcí. Fata morgána sociální neboli distributivní spravedlnosti.
  5. Povaha tržního řádu. Svobodná společnost nemá společnou hierarchii cílů.Ekonomické cíle neexistují. Úloha peněz. Proč státní zásahy narušují tržní řád.
  6. Malá a velká společnost. Demokracie, omezená a neomezená moc.
  7. Veřejný a soukromý sektor. Dvojí úkol vlády. Zdanění a velikost veřejného sektoru.
  8. Politika vlády a trh. Konkurence jako způsob objevování. Výkony svobodného trhu. Kdy se monopol stává škodlivý. Problém antimonopolního zákonodárství. Centralizace a decentralizace. Zrušení monopolu vlády na služby
  9. Mír, svoboda a spravedlnost: tři velká negativa. Disciplína svobody. Netolerance a diskriminace.