5IE300 – Politické ideologie

Anotace

V rámci kurzu budou představeny ideologické směry, které v průběhu staletí formovaly společenské klima a ovlivňovaly tak podobu práva a prováděné hospodářské politiky. V rámci cvičení budou studenti diskutovat nad „klasickými“ texty jednotlivých ideologických směrů, aby si ujasnili kořeny ideologicko-politických názorů dneška.

Cíl

Objasnit vliv politických ideologií na podobu právních a ekonomických vztahů ve společnosti a podobu prováděné hospodářské politiky.

Teze předmětu Politické ideologie I
Teze předmětu Politické ideologie II

Teze předmětu – Nová levice, Nová pravice
Osnova

 1. Orientální despocie (kosmologické říše); Izrael (Exodus, zjevení), Řecko (Polis, Sokrates, zrod politické filosofie). Ekonomika v antice.
 2. Křesťanská politická filosofie (Sv. Augustin: De Civitate Dei), středověký společenský řád (Sv. Tomáš Akvinský), pozdní scholastici na univerzitě v Salamanca a jejich ekonomické teorie.
 3. Reformace (teologie, politika, státní absolutismus) a duch kapitalismu?
 4. Gnosticismus, utopismus (Joachim de Flora, puritáni); reakce (Hobbes). Manichejský pohled na hmotu, bohatství, proto-komunistické názory.
 5. Osvícenství skotské: Adam Smith, osvícenství francouzské: Rousseau, Francouzská revoluce (příčiny a dopady v politice a ekonomice)
 6. Totalitarismus 20. století (příčiny a důsledky)
 7. Anarchismus, klasický liberalismus
 8. Konservatismus, křesťanská sociální nauka
 9. Socialismus, komunismus
 10. Fašismus, nacismus
 11. Nová levice, feminismus, environmentalismus
 12. Nová pravice
 13. Pohled na ekonomiku v nezápadních civilizacích: islám, Indie, východní Asie, atd.

Literatura předmětu

Název knihy Autoři
Rok
vydání
Politické ideologie Heywood, Andrew:
1994
Cesta do otroctví Hayek, F. A.
2004
Zákon Bastiat, Frederic:
1991
Dějiny 20. století Johnson, Paul
1991
Nová věda o politice Voegelin, Erik
2000
Meyer, Frank; Joch, R. Vzpoura proti revoluci 20. století
2003
Zakaria, Fareed Budoucnost svobody
2004
Boaz, David Liberalismus v teorii a politice
2002
K jádru křesťanství Lewis, Clive S
1993