Základní informace o KIE

Katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie Národohospodářské fakulty VŠE v Praze vznikla 1. ledna 2015 sloučením katedry institucionální ekonomie (vznik v roce 2006) a Katedry ekonomiky životního prostředí. Její členové  zkoumají význam institucí na ekonomický rozvoj a dopady regulací (nejen v oblasti životního prostředí) na ekonomiku. Základními výzkumnými metodami je empirický výzkum (součástí katedry je též Centrum pro empirický výzkum) a experimentální přístup v rámci Laboratoře experimentální ekonomie. Ve svém výzkumu i při výuce je ekonomie kombinována se sociologií, politologií, právem, historií, filosofií či teologií. Cílem je poskytnout co možná nejúplnější vysvětlení problémů mezilidských interakcí formou, která je přístupná širšímu okruhu zájemců, nejen profesionálním ekonomům.

V oblasti teorie se členové katedry specializují na

  • ekonomii a právo
  • environmentální ekonomii
  • zahrnování mezilidských vztahů do ekonomické analýzy (problém sociálního kapitálu, altruismu)
  • propojování institucionální, behaviorální a evoluční ekonomie
  • rozvoj experimentálních ekonomických metod