Granty v minulosti

GAP402/10/0126 – Ekonomické a ekologické aspekty environmentální regulace v rámci rozdílných tržních struktur (např. regulace nakládání s obalovými odpady) (2010-2011, GA0/GA)

GA402/09/1991 – Základy evoluční politické ekonomie (2009-2010, GA0/GA)

GA402/07/0137 – Efektivnost volby teorií a tvorby hospodářské politiky v dynamickém modelu podnikatelských rozhraní (2007-2009, GA0/GA)

GA402/06/0806 – Rozvoj metod ex-post analýz kauzálních vztahů mezi ekonomicko-politickými institucionálními změnami a kvalitou životního prostředí (2006-2008, GA0/GA)

GA402/06/1784 – Negativní důsledky regulace síťových odvětví a vliv změny regulačního paradigmatu (2006-2006, GA0/GA)

GAČR 402/95/0908 – Možnosti decentralizace a demokratizace ekologické politiky v České republice (1995-1996)

 


Copyright (C) 2000 - 2017 University of Economics in Prague