Termíny

13.2.2017 - 12.5.2017 - Výuka v letním semestru 2016/2017

13.4.2017 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
VS 5ZP1 Ekonomika životního prostředí

Garant: Ing. Mgr. Miroslav Zajíček, Ph.D., M.A.LOGO_5ZP1 (1)

Informace pro studenty

Vedlejší specializace vhodně doplňuje znalosti získávané na řadě magisterských oborů fakult VŠE v Praze o environmentální aspekty. Absolvent této vedlejší specializace může své znalosti vhodně uplatnit zejména v konzultačních firmách zabývajících se oblastí ochrany životního prostředí a v environmentálním managementu firem, dále v orgánech veřejné správy na všech úrovních, kde uplatní nabyté znalosti o ekonomii a politice ochrany životního prostředí a v neposlední řadě v nevládních neziskových organizacích. Dosavadní zkušenosti ukazují, že v praxi existuje velká poptávka po odbornících na problematiku životního prostředí s ekonomickým a právním základem. Ve studiu dané problematiky lze pokračovat v doktorském studiu. Na Fakultě národohospodářské má tato problematika již dlouholetou tradici v rámci PhD programu „Hospodářská politika a správa“.

Podmínky vstupu do vedlejší specializace: Žádné.

Kapacita na semestr: Neomezena.

Povinné kurzy:

  • 5IE454: Environmental and Energy Economics (vyučující: Silvester Van Koten)
  • 5IE475: Cost-Benefit Analysis and Policy Evaluation (vyučující: Klára Kalíšková)
  • 55F912: Základy ovládaní ekonometrického SW STATA (vyučující: Lubomír Cingl, Tomáš Miklánek)
  • 5EN373: Principles of Experimental Economics (vyučující: Tomáš Miklánek)
  • 5ZP402: Právo a ekonomie životního prostředí (vyučující: Michaela Kozlová)

Volitelné kurzy:

  • 5ZP422: Energetika a zdroje (vyučující: Miroslav Zajíček)
  • 5ZP499: Energie a společnost (mimosemestrální kurz pro vybrané studenty různých vysokých škol)

Informace o SZZ:

Státní závěrečná zkouška z vedlejší specializace: Pokrývá znalosti v rozsahu povinných předmětů vedlejší specializace. Student si losuje dvě otázky vycházející z předem připravených okruhů otázek.