Státní závěrečná zkouška z VS Ekonomie a psychologie

Zkouška vypsána v Insis pod ID 5BE1 na 1. února 2018 v 10:00 hod.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague