Termíny

13.2.2017 - 12.5.2017 - Výuka v letním semestru 2016/2017

13.4.2017 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Doc. Ing. Tomáš Ježek, CSc.

jezek
Kontakty a konzultační hodiny
Aktuální výuka
Publikace v databázi publikační činnosti VŠE
Vzdělání
 • 2003 jmenován docentem na Fakultě národohospodářské VŠE, obor hospodářská politika
 • 1967 -1968 Studium na Institut des Hautes Etudes Internationales, Ženeva, přednášky a semináře prof. Maurice Allaise (Nobelova cena za ekonomii 1988) o teorii peněz a prof. Sidjanského o evropské integraci. Studium francouzského jazyka a literatury na Alliance francaise.
 • 1966 -1969 Interní aspirantura v Ekonomickém ústavu ČSAV zaměřena na teorii mezd, kandidátská disertační práce „Některé problémy determinace mezd z hlediska vývoje mzdových teorií“ obhájena v roce 1969
 • 1957 – 1962 Vysoká škola ekonomická, Fakulta politické ekonomie, později Fakulta národohospodářská, obor ekonomika práce
Specializace
 • historie české transformace se zvláštním zřetelem na privatizaci
 • instituce finančního trhu a úprava jejich postavení v českém a evropském právu
 • správa a řízení akciových společností
 • vynucování práva na finančním trhu – alternativní přístupy
 • správa a řízení neziskových organizací
Odborná činnost a pracovní zkušenosti
 • od r.1996 Vysoká škola ekonomická, katedra hospodářské politiky, nyní katedra institucionální ekonomie
 • od r. 2004 Západočeská univerzita Plzeň, Fakulta ekonomická – člen vědecké rady
 • od r. 2002 Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců ČR- prezident
 • od r. 2005 Soudní znalec jmenovaný Městským soudem v Praze, obor veřejné finance, bankovnictví a kapitálový trh
 • od r. 2003 Nadace Českého hudebního fondu- předseda správní rady
 • 1998 – 2002 Komise pro cenné papíry – zakládající člen prezidia
 • 1992 – 1996 Poslanec Parlamentu ČR (dříve České národní rady), předseda rozpočtového výboru, předseda Parlamentní delegace v OSCE, člen pracovní skupiny pro přípravu Ústavy ČR
 • 1996 – 1998 Burza cenných papírů Praha,a.s. – předseda burzovní komory
 • 1992 – 1996 Fond národního majetku ČR – předseda výkonného výboru
 • 1990 – 1992 Vláda České republiky – ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci
 • leden-červen 1990 Federální ministerstvo financí – poradce ministra
 • 1986 – 1989 Československá akademie věd – Prognostický ústav – vedoucí vědecký pracovník
 • 1964 – 1986 Československá akademie věd – Ekonomický ústav – odborný asistent až vedoucí vědecký pracovník